Grønne fingre med teknisk snilde er formlen bag den nordjyske virksomhed EyeGarden, der producerer levende vægge, som monitorerer og forbedrer indeklimaet. Undersøgelser fra NASA er brugt til at udvikle løsningen.

Det ligner bare en rumdeler med planter og lidt lys. Men der ligger meget mere bag. EyeGarden udvikler levende vægge, der ved hjælp af sensorer monitorerer indeklimaet. Og med informationer om luftfugtighed, temperatur og ikke mindst CO2-niveau har skoler og kontormiljøer mulighed for at forbedre indeklimaet.

Stifter Michael Dehn Klit har arbejdet med teknologien i knap et år. Interessen for teknik og en fortid som gartnerlærling lagde grobunden for EyeGarden. Men der skulle mere viden til for at udvikle de levende vægge, og der tyede iværksætteren til det amerikanske rumfartsagentur.

“Jeg har læst en del NASA-rapporter. De vil jo gerne have planter med på rumfart. Rapporterne har bearbejdet den slags LED-lys, som vi benytter, og de har en liste over planter, der passer til løsningen. Så vi valgte efeu, som kan gro stort set over alt og lægge sig i flere lag. Jeg kan jo lige så godt lade NASA bruge tid og kræfter på undersøgelserne og så bruge deres resultater,” fortæller Michael Dehn Klit.

I januar leveres de første levende vægge til en rigtig kunde. Aftenskolen FOKUS Folkeoplysnings nye lokaler i Aalborg skal nemlig prydes med de intelligente plantevægge fra EyeGarden.

Giver overblik over indeklimaet

Ved at tilføje de levende skillevægge til kontormiljøet eller klasselokalet fjerne hjælper EyeGarden med at fjerne de skadelige stoffer fra luften – CO2, formaldehyd og andre organiske opløsningsmidler – mens der frigives ilt.

Og ved at tilføje sensorer til produktet får man samtidig et realtidsbillede af indeklimaet omkring væggene, som sendes til et overblikspanel, der viser temperatur, luftfugtighed, CO2-niveau og vandniveau i væggen

I takt med at flere vægge bliver koblet på systemet, begynder EyeGardens teknologi at blive klogere, hvilket kan tilføje flere funktioner.

“Når vi får nok data, kan vi forudsige, hvornår der skal vandes planter eller gødes. Det kan vi analysere os frem til ud fra lysmængde og temperatur. Det er altså en teknologi, som kan blive mere og mere intelligent hen ad vejen,” siger Michael Dehn Klit.

CO2 truer indlæringsevnen

I 2009 testede Danmarks Tekniske Universitet 800 klasselokaler. Undersøgelsen viste, at halvdelen af klasserne sad i et indeklima, der var over Arbejdstilsynets anbefalede grænse for CO2-indhold på 1000 PPM. Hver femte klasse sad i et lokale med mere end dobbelt så højt CO2-indhold. Forskningen viser også, at et dårligt indeklima – altså et CO2-indhold mellem 1000 og 2000 PPM – får indlæringsevnen til at falde markant. Et af målene med EyeGarden er at forbedre de tilstande.

“Vi vil gerne ud på skolerne. De sidder i dårligt indeklima og dårligt lys. Men jeg håber også, at eleverne bliver interesserede i teknologien bag”, siger Michael Dehn Klit.

En opfølgende undersøgelse i 2014 viste, at indeklimaet ikke var blevet bedre på landets skoler.

Foruden klasselokaler har EyeGarden fokus på kontormiljøer. I øjeblikket monitorerer to prototyper indeklimaet i det aalborgensiske kontorfællesskab Syndikatet. De levende vægge er nemlig udviklet i samarbejde med designvirksomheden Ideaal, som har hjemme i Syndikatet.