Nyt acceleratorforløb skal bistå 30 små og mellemstore virksomheder i en periode over to år til at anvende FN’s verdensmål til udvikling af nye bæredygtige produkter og forretningsmodeller og styrke bæredygtighed på alle niveauer i organisationerne. 

17 verdensmål og 169 delmål. Også kaldet Sustainable Development Goals (SDG).

Det er den røde tråd, når klodens alvorligste problemer skal løses. Verdensmålene blev vedtaget i New York af verdens statsoverhoveder i september 2015 og skal frem til 2030 sætte kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både virksomheder, mennesker og vores planet.

Man anslår, at det kræver investeringer på op mod 42 milliarder årligt frem til 2030 for at nå verdensmålene. Det er lig forretningsmuligheder for innovative og visionære virksomheder, og derfor kan virksomheder bidrage til at indfri målene.

SDG Accelerator skal udvikle og afprøve et innovationsforløb, der hjælpe virksomheder med at udvikle forretningsmodeller, der relaterer sig til verdensmålene. På fredag starter de første 15 virksomheder deres forløb.

”Erhvervslivet er en vital medspiller inden for alle 17 verdensmål. Økonomisk vækst, samhandel, iværksætteri, innovation og skabelsen af anstændige arbejdspladser er opgaver, der i høj grad tager afsæt i den private sektors indsats. Det er derfor afgørende, at det bredt anerkendes, at verdensmålene ikke kan realiseres ad politisk vej alene, men at den private sektor spiller en altafgørende rolle. Danske virksomheder er langt fremme inden for eksempelvis cleantech og byudvikling, og den styrkeposition kan udnyttes endnu bedre,” siger Mads Lebech, adm. direktør for Industriens Fond, der sammen med UNDP står bag det nye projekt SDG Accelerator.

Verdensmålene er en god forretning

Projektet har til formål at accelerere små og mellemstore virksomheders engagement i verdensmålene ved at skabe synlige rollemodeller og identificere nye bæredygtige forretningsmuligheder samt aktivere og bidrage til øget medarbejderengagement.

”Virksomheder kan vinde nye markeder, hvis de investerer i bæredygtighed, og det er positivt, at bæredygtighed kan anvendes som et konkurrenceparameter. Virksomheder kan levere løsninger, som er både økonomisk, socialt og miljømæssigt bæredygtige, og vi ønsker derfor at hjælpe virksomhederne med at koble forretningsstrategi til de globale udfordringer, som verdensmålene italesætter,” siger Camilla Brückner, direktør for UNDP’s Nordiske Kontor, der har til huse i Danmark.

SDG Accelerator drives i praksis af UNDP’s Nordiske Kontor med støtte fra Industriens Fond. Projektet implementeres i samarbejde med Deloitte Monitor, Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) og en række andre aktører. Hensigten med projektet er blandt andet at udvikle og teste SDG Accelerator-modellen i samarbejde med 30 små og mellemstore danske virksomheder over en periode på to år.