Forskningsresultater fra universiteterne skal i højere grad nå ud i erhvervslivet. Fire danske universiteter har sammen med Industriens Fond taget udfordringen op gennem initiativet Åbent Entreprenørskab.

Samarbejdet mellem universiteterne og erhvervslivet skal udbygges. Dansk forskning er nemlig i verdensklasse, men at få flyttet den viden, patenterne og opfindelserne fra universitetsgangene og ud i erhvervslivet og få skabt produkter og løsninger i virksomhederne halter.

En nyt initiativ med inspiration fra Californien skal nu kick-starte indsatsen med at få kommercialiseret dansk forskning og skabe innovation i erhvervslivet. Initiativet er et samarbejde mellem Industriens Fond og fire danske universiteter; Danmarks Tekniske Universitet, Aalborg Universitet, Aarhus Universitet og IT-Universitet i København.

Åbent Entreprenørskab skal skærpe kommercialiseringspotentiale

Initiativet har fået navnet Åbent Entreprenørskab og herunder vil der blive oprettet fire nye forretningsenheder på universiteterne med et klart fagligt fokus, som indeholder et stort markedspotentialer med høj international klasse. Det skal skærpe kommercialiseringspotentialet, fortæller Mads Lebech, administrerende direktør i Industriens Fond i en pressemeddelelse:

“Desuden skal forretningsenhederne bemandes med personer, der både har faglig forståelse for området, men som først og fremmest har erfaringer med entreprenørskab og virksomhedsdrift, og som har et godt netværk og markedskendskab inden for det specifikke teknologiske felt, som den pågældende forretningsenhed fokuserer på,” siger han op opsummerer:

“På den måde samles en stærk teknologi, et interessant marked og et hold af dygtige folk, der kan bringe forskningen succesfuldt ud på markedet i form af for eksempel en ny spinout-virksomhed.”

Relationerne er nøglen

Og selvom det kan lyde teknisk, er mennesker og relationer nøglen til at lykkes, når der skal bygges bro mellem erhverv og viden, fortæller professor Jes Broeng. Han har det seneste år været gæsteforsker på UC Berkeley i Californien og skal nu lede Åbent Entreprenørskab i de kommende år.

“At omdanne forskningen til kommercielle successer kræver derfor, at de rigtige mennesker involveres. Erfaringer peger på, at successen bedst opnår ved at kommercialisere forskningen under ledelse af eksterne iværksættere med markedskendskab og erfaring inden for virksomhedsdrift i stedet for at lade forskningen forlade universitetet under ledelse af en professor eller anden forsker,” siger han i pressemeddelelsen.

Mere fokus på videndeling på tværs

Han har taget inspiration med sig hjem fra Berkeley i form af forskellige typer af aktiviteter, som skal implementeres i en dansk kontekst. Det indbefatter et nationalt samarbejde, hvor man i højere grad end tidligere initiativer, skal lære af hinanden og udlandet.

“Som det ser ud i dag sker der kun en meget lille erfaringsudveksling på tværs af forskningsinstitutionerne. Det vil vi gerne ændre på, så best practices kan benyttes flere steder og bidrage til at højne antallet af nye virksomheder og produkter, der kommer ud af universiteternes forskning. Derfor ser vi det som et godt første skridt at få etableret initiativet på fire universiteter i håb om, at der senere bliver grundlag for at brede projektet yderligere ud,” siger Mads Lebech.

Projektet har fået bevilliget 35 millioner kroner

Industriens Fond har støttet projektet med 35 millioner kroner med det forbehold, at Åbent Entreprenørskab er inddelt i flere faser, der løbende skal evalueres og leve op til nogle specifikke målsætninger. Projektet sættes for alvor i gang hen over foråret, og tankerne om mere åbenhed og tættere samarbejde på tværs bliver taget godt imod på alle fire deltagende universiteter.

“Hvis universiteterne skal skabe værdi i samfund med de teknologier, der opfindes der, så skal det entreprenørielle økosystem op og omkring universiteterne styrkes. Aarhus Universitet er nu klar til at afprøve næste generations teknologioverførsel ved at gå ind i et samarbejde som Åbent Entreprenørskab. Vi ser det som en fordel for både forskningen og industrien, hvis de innovative og entreprenørielle miljøer på begge sider åbner sig mod hinanden.” siger John Westensee, vicedirektør for forskning og eksterne relationer på Aarhus Universitet.