Rysten på hænderne, svedeture, fysisk og psykisk uro. Alle bivirkninger, der kan opstå når mennesker trapper ud af stærk receptpligtig medicin. En ny app ved navn Rebound vil lette nedtrapningen – en unik løsning, som en mangeårig ekspert i medicinnedtrapning byder velkommen.

“I hele den vestlige verden bliver der udskrevet flere recepter end nogensinde før, og i takt med at antallet af medicinbrugere vokser, øges antallet af medicinafhængige og mennesker, der får skader fra medicin,” siger CEO i Rebound, Silvia Meyer.

Når Rebound går i luften den 19. februar på både App Store og Google Play, så er det den første app med fokus på udtrapning af højrisiko medicin ud af en kvart million helbreds-apps. Kvinderne bag lancerer simultant i Danmark og en række andre lande blandt andet USA, der netop nu gennemgår en national krise med lægeordineret højrisiko medicin.

Nedtrapning er hård kost

Rebounds nye app skal gøre det lettere for mennesker at trappe ud af medicinen igen. Silvia Meyer har selv haft misbrug og afhængighed tæt på livet, men også i hendes funktion som direktør og medstifter af misbrugsportalen. Ifølge hende kan nedtrapningen være hård kost.

“Stofferne påvirker din hjerne, og ved ophør kan der opstå alvorlige symptomer som depression og elektriske stød i kroppen. Selv når den fysiske udtrapning er overstået, kan der stadig være en psykisk afhængighed af pillerne,” siger Silvia Meyer i en pressemeddelese.

Digital detox dagbog

Brugeren af app’en konstruerer via daglig logføring to grafer. En over nedtrapningen og en over de følgende symptomer. 

“Hvis ikke der er overensstemmelse mellem de to grafer, tyder det på, at man trapper for hurtigt ud af medicinen. Appen er designet, så den kan tilpasses den enkelte, og det er vigtigt, for medicinen virker forskelligt fra menneske til menneske. Nogen har mange symptomer, mens andre har lettere ved at trappe ud,” siger Silvia Meyer.

Specialist i medicinnedtrapning: Rebound er en stor hjælp

Rebound er designet således at patient og praktiserende læge begge kan tilgå app’en. Mads Tandrup, praktiserende læge og mangeårig specialist i medicinnedtrapning, byder netop den løsning velkommen.

“Det er en stor hjælp. På denne her måde kan lægen følge patientens udtrapningsforløb tæt via en skærm, og det er muligt at være i løbende dialog. Jo flere redskaber vi får, jo nemmere bliver det for os at hjælpe patienten med at trappe ud, siger Mads Tandrup. Han er også hovedansvarlig læge på et af Danmarks største behandlingssteder for misbrugere, Kongens Ø i Nordsjælland,” siger Mads Tandrup i en pressemeddelelse.

Giver ny vigtig viden til forskning

Håbet er, at den nye app kan være med til at øge viden om udtrapning af morfinstoffer, SSRI og anden psykofarmaka på tværs af køn, alder og geografi. Alle oplysninger, som patienterne indtaster på appen vil – i anonymiseret form – blive samlet i en stor database.

“De data, der bliver indsamlet via appen, giver et unik indblik i, hvordan det er at trappe ud af medicin. Det er vores håb, at vi på sigt kan få et samarbejde med universiteter om at bruge disse vigtige oplysninger i forskningsøjemed,” siger Silvia Meyer i en pressemeddelse.