Først London. Så Shanghai. Og senere i år får Danmark også en finansiel sandkasse, når Finanstilsynet åbner FT Lab for fem udvalgte fintechs. Ifølge advokat, Michael Camphausen, er det vigtigt, at myndighederne tør slippe de regulative tøjler – til en hvis grænse – så der er plads til leg.

Read English version here.

I andet kvartal af 2018 åbner Finanstilsynet deres finansielle sandkasse, FT Lab. Her får fem fintechs mulighed for at teste nye teknologier og forretningsmodeller i tæt samarbejde med den finansielle institution.

Initiativet gøre myndigheder og virksomhederne bedre til at anvende ny teknologi og teste forretningsmodeller i den finansielle sektor. Det nye initiativ er kulminationen på flere års lobbyarbejde.

En af hovedpersoner i den lobbyindsats er finansadvokat Michael Camphausen, der er partner i Camphausen & Co og har en ph.d. i finansiel regulering.

“Åbningen af FT Lab er resultatet af et par års arbejdsindsats, der nu – omsider – manifesterer sig. Nu får etablerede fintechs og startups samme mulighed, som vi med misundelse har set andre lande indføre,” siger Michael Camphausen.

“Der skal være plads til leg”

Finanstilsynet understreger, at de deltagende virksomheder til enhver tid er underlagt gældende lovgivning. Ifølge Michael Camphausen er det dog essentielt, at myndigheden løbende vægter mellem komplet compliance og finansiel innovation.

“Sandkassen skal fungere som et reelt forstadie, hvor man kan teste sin nye forretningsmodel eller teknologi af, før Finanstilsynet lægger de strenge regulatoriske krav ned over virksomheden. I sandkassen skal der være plads til leg, så at sige, med rigtige kunder og rigtige penge. Det er hele initiativets raison d’être,” siger Michael Camphausen.

Den primære funktion for en myndighed handler om kontrol. Men ifølge Michael Camphausen er de nødt til at slippe den – i et vist omfang.

En sandkasse i balance

I 2016 lancerede den britiske regering det første sandkasse-initiativ og sidste år udarbejdede Finanstilsynets engelske kollegaer, Financial Conduct Authority, FCA, en rapport, der evaluerer på det første år.

En af konklusionerne var at initiativet havde været en succes. Vejen fra ide til marked var blevet kortere og billigere.

Michael Camphausen fremhæver imidlertid at succeskriteriet for FT Lab i første omgang handler om at komme godt i gang med initiativet og optimere hele processen. For at det kan ske, er det vigtigt, at de fem deltagere repræsenterer et bredt udsnit af fintech-økosystemet.

“Jeg håber, at en lang række forskellige startups vil ansøge om optagelse, men også etablerede aktører som en bank, der vil deltage med et nyt projekt – gerne i samarbejde med en fintech startup. Det er vigtigt, at der først og fremmest bliver fyldt op i sandkassen med en bred vifte af innovative teknologier og forretningsmodeller,” siger Michael Camphausen.

Den syvende marts afholder Michael Camphausen, Deloitte og Pressconnect et event i Copenhagen Fintech Labs kontorer, hvor interesserede fintechs kan få sparring i forhold til ansøningsprocessen.

Ellers maner finansadvokaten til besindighed og glæder sig til at se, hvordan initiativet bliver modtaget og kommer til at forløbe.

“Vi skal ikke være forudindtagede, men i stedet observerer, hvordan fintech-økosystemet reagerer på initiativet i en dansk kontekst. Initiativets rammer skal tilpasse sig den praktiske virkelighed – ikke omvendt. Sandkassen skal formå at balancere i mellem de to verdener, dvs. mellem virksomhedernes leg og myndighedernes kontrol. Og så skal vi huske, at det hele også er nyt for Finanstilsynet” siger Michael Camphausen.