Bootstrapping

  Bootstrapping er et begreb, der bruges til at beskrive processen med at starte og drive en virksomhed med begrænsede ressourcer. Det er oftest forbundet med nystartede virksomheder, hvor stifterne er afhængige af deres egne ressourcer, f.eks. personlige opsparinger, til at støtte deres forretningsaktiviteter.

  I en traditionel forretningsmodel skal en iværksætter typisk sikre sig kapital fra eksterne kilder som f.eks. banker og venturekapitalister. Bootstrapping giver imidlertid iværksættere mulighed for at få deres virksomhed op at køre uden at være afhængige af eksterne finansieringskilder. Virksomhedsejeren finansierer med andre ord selv sin virksomhed.

  Bootstrapping giver mulighed for mere kontrol og fleksibilitet. Da iværksætteren selv finansierer udviklingen, skal beslutninger ikke godkendes eller afstemmes med eksterne investorer. Det giver større frihed til at træffe beslutninger og tage risici med sin virksomhed. Det betyder dog også, at den nystartede virksomhed har færre ressourcer til rådighed, hvilket gør det sværere at skalere hurtigt.

  Udtrykket kommer i øvrigt af frasen “at hive sig selv op ved støvlestroppen” – et billede på at man bærer sin egen vægt.

  Forrige
  Næste