EU løftede sløret for deres fintech action plan for nylig. Vi har bedt en finansadvokat, en fintech hub CEO og en crowdfunding pioner om at fælde dom over det nye initiativ.

I norden kører fintech på et mix af talent, kapital, samarbejde på tværs af industrier og regulativer – ifølge Deloitte. Hvis blandingen er rigtig skaber det fremdrift, men i den forkerte mængde kan alle fire skabe stilstand.

Da flere end hundrede af de fremmeste fintech tænkere blev spurgt om hvad, der kan skabe de største udfordringer for fintech – så var de ikke i tvivl. 31 procent af dem understregede at strenge regler er den finansielle teknologis største udfordring.

Regeringer på tværs af kloden reagerer vidt forskelligt i mødet med den nye regulatoriske udfordring lige fra amerikansk aversion til asiatisk adaption. Europa bliver anprist for kontinentets indsats for at fremme den finansielle innovation. Det er PSD2 i sig selv bevis på, og nu skal en ny Fintech Action Plan bane vejen for morgendagens fintech stjerner.

Vi har spurgt en finansadvokat, bestyrelsesformanden for dansk crowdfundingforening og Copenhagen Fintechs CEO om deres perspektiv på den ny action plan.

De første 23 skridt på en – lang – regulatorisk rejse

Action planen fra Brussel er inddelt i 23 skridt, der skal gøre det muligt for startups at skalere, støtte ny teknologis vej ind i virksomheder, øge cybersikkerhed og det finansielle systems integritet. I en medfølgende pressemeddelelse forklarer EU kommisionen at den nye aktion plan er en del af to større mål for Europa.

Først og fremmest skabelen af en Kapital Markeds Union, der skal gøre det muligt for investeringer at krydse landegrænser lettere. Det andet store mål er at skabe et Samlet Digitalt Marked, som for fintechs betyder at hele Europa ville være et samlet marked for finansielle forbrugerprodukter.

Overordnet står EUs Fintech Action plan på tre ben I første omgang er det kun det ene der bliver rørt regulatorisk Kilde EU kommisionen

“Nye teknologier transformerer den finansielle industry ved at revolutionere den måde hvorpå mennesker tilgår finansielle services. Alternative finansieringsmetoder, såsom crowdfunding eller peer-to-peer lån, skaber et direkte link imellem opsparing og investering. De gør markedet mere tilgængeligt for innovative entreprenører, startups og små virksomheder. Det er centralt for målet med en kapitalmarkedsunion,” siger Jyrki Katainen, vice-præsident for jobs, vækst, investeringer og konkurrence i en pressemeddelelse.

Finansadvokat: fintech er mere end crowdfunding

Michael Camphausen er finansadvokat og partner ved Camphausen & Co, har en p.hd. i finansiel regulation og har været med til at indgive høringssvar forud for den endelige action plan.

Ifølge ham så fremstår det nye initiativ mere som en deskriptiv rapport end en egentlig handleplan med konkrete regulatoriske initiativer. Med det i mente, så hilser han det overordnede initiativ velkommen og den medfølgende signalværdi kan blive vigtigt for fintech økosystemet.

“Fintech action planen understreger det faktum at innovation, nye finansielle forretningsmodeller og nye finansielle teknologier er på de europæiske lovgiveres agenda. Det underliggende mandat er det vigtigste i denne omgang,” siger Michael Camphausen.

Han havde håbet at cloud computing havde modtaget regulatorisk opmærksomhed nu, men denne udgave af initiativet fokuserer – udelukkende – på fintechs legacy business model, crowdfunding. Den del af initiativet ser han et stort potentiale i for danske crowdfunding services.

“I dag er fintech alt fra neobanking til PSD2. Men crowdfunders var de første fintechere. Som det er nu, så er crowdfunding lovgivninger fragmenteret på tværs af landegrænser, hvilket gør det svært at tilbyde services til hele det europæiske marked. Når EU vedtager denne lovgivning behøver et startup kun at ansøge om et fælles europæisk certifikat for at operere i det fælles marked,” siger Michael Camphausen.

Dansk Crowdfundings bestyrelsesformand: Kulminationen på flere års arbejde

At crowdfunding får særlig opmærksomhed er ikke en overraskelse for Michael Eis, der er bestyrelsesformand for dansk crowdfunding forening. For ham er det kulminationen af flere års lobbyisme og høringssvar til EU kommissionen.

“Vi har haft snakke med kommisionen i et stykke tid nu, og de er på vej i den rigtige retning. Nu vil vi kigge action planen igennem og undersøge hvad de reelt set foreslår. Indtil videre er der stadig tale om et forslag – så der er stadig arbejde foran os, inden at forslaget bliver lov. Vi har arbejdet på det her i to år, og det fortsætter vi naturligvis med,” siger Michael Eis.

Det kan ofte være både svært og dyrt for startups at skaffe kapital forud for den store skalering Her kan crowdfunding hjælpe Kilde EU kommisionen

Skulle det nye forslag blive lov, kan det åbne en række døre for crowdfunding services i Danmark både i forhold til kundegrundlag og lovgivning:

“Danmark er et relativt begrænset område i forhold til antallet af forbrugere. Men hvis resten af Europa åbnede sig op ville det betyde en mangedobling i antallet af potentielle kunder for danske crowdfunding platforme,” siger Michael Eis og fortsætter:

“Ydermere ville en ensretning af lovene også fjerne de konkurrenceforvridende tilstande, der er nu, hvor lokale regeringer tolker EU-love meget forskelligt, som for eksempel med MIFID2.”

MIFID2 er sat i verden for at beskytte investorer fra at lave investeringer, som de reelt ikke forstår. Iføle Michael Eis har Danmark valgt at følge disse regler slavisk i modsætning til UK og Finland.

“Danmark har sat en høj standard og følger MIFID2 meget stringent. Den danske platform, Crowdinvest, skal stille en række komplekse spørgsmål i forbindelse med at teste investorers egnethet. Finland og UK kræver at platformene stiller fire spørgsmål, der er så simple at min 13-årige datter kan svare på dem,” siger Michael Eis.

Som han ser det, så er grunden til at crowdfunding får særlig behandling at de som industry er stærkt organiseret.

“Jeg grundlagde foreningen for fem år siden, og der var den en af de første i Europa. Vi har været velorganiserede fra starten. Ydermere så har vi personale med EU kompetencer og gode lobbyister. Det er det der kræves, hvis man vil have sine egne krav igennem,” siger Michael Eis.

Copenhagen Fintech CEO: Ensartede regler betyder konkurrence på lige fod

Copenhagen Fintechs CEO, Thomas Krogh Jensen, ser markedsforening som et gode. Det gælder for alle tiltag, der kan gøre det lettere for danske startups at skalere udover deres hjemmemarkeder.

“Initiativet for crowdfunding er fedt. Vi støtter op om alle initiativer, der hjælper virksomheder med at skalere udenfor deres hjemmemarked. Men der er selvfølgelig en række andre områder indenfor fintech, hvor et pan-europæisk licens ville give mening, men vi er positive indtil videre,” siger Thomas Krogh Jensen.

En ting er lettere regulatorisk proces for det enkelte startup, men et værdifuldt biprodukt af en fælles lovgivning er at lande og fintech økosystemer kommer til at konkurrere på innovation og ikke på hvor løse regulativer, der er til stede.

“Vi vil at innovative løsninger skal konkurrere, istedet for landes villighed til at lette foden fra den regulatoriske bremsepedal. Ved at skabe fælles markedsregulationer, så skaber man lige vilkår for alle. Så betyder det ikke længere noget om et startup er fra Spanien, Italien eller Danmark. Market barrierer – eller manglen på samme – skal ikke være en del af spillet,” siger Thomas Krogh Jensen.