This post is also available in: English

Crowdfunding er i bund og grund en metode til at rejse kapital til startups gennem små bidrag fra et stort antal mennesker.

Crowdfunding har udviklet sig til en mangfoldig undergruppe af måder at rejse kapital på, som kan bruges fra mindre testprojekter til 10.000 kroner til ejerskabsaftaler i millionklassen.

Danskere og danske virksomheder rejste 300 mio. kroner via crowdfunding i 2021. Det sker typisk gennem onlineplatforme som Kickstarter, Seedrs eller IDA Crowdfunding. Platformene giver crowden mulighed for at gennemse og støtte en række forskellige projekter. Belønningen for at investere kan være et produkt, ejerskab i virksomheden eller et fast afkast af investeringen som et lån.

Uanset metoden er crowdfunding forbundet med en særlig mulighed: Det giver adgang til en stor pulje af potentielle investorer. Dette kan være særlig værdifuldt for startups, som ikke har adgang til traditionelle finansieringskilder som f.eks. venturekapital. Desuden giver crowdfunding startups mulighed for at validere deres produkt eller ydelser ved tidligt at måle interessen og efterspørgslen fra markedet.

Crowdfunding kan også være en måde for startups at opbygge et fællesskab omkring deres produkt eller service. Ved at engagere sig med mange små investorer (nogle gange mange tusinde) og dele deres historie kan startups skabe en loyal fanskare, som kan være med til at drive fremtidig vækst.

Et informeret valg

Crowdfunding lykkes sjældent ved blot at smide en kampagne på en eller anden platform og forvente, at investorerne vil komme af sig selv.

En af de største udfordringer er at skille sig ud blandt det store antal projekter og startups, der kæmper om finansiering på platformene. Det kan være en tidskrævende proces, der kræver en betydelig forberedelse og planlægning. Startups skal skabe et overbevisende pitch, udvikle en markedsføringsstrategi og opstille realistiske finansieringsmål for at få succes.

Derudover har de forskellige måder at crowdfunding på deres egne juridiske og lovgivningsmæssige udfordringer, som kan gøre det hele endnu mere kompliceret.


De mest almindelige måder at crowdfunde på:

  • Reward crowdfunding: Ved belønningsbaseret crowdfunding investerer backerne til gengæld for en belønning, f.eks. tidlig adgang til et produkt eller en ydelse, eksklusive varer eller andre fordele. Dette kan være en god mulighed for startups, der ønsker at skabe opmærksomhed og generere et tidligt salg.
  • Equity crowdfunding: Ved equity crowdfunding yder investorerne finansiering til gengæld for en ejerandel i virksomheden. Det kan være en effektiv måde for startups at rejse kapital på, samtidig med at der opbygges et fællesskab af tilhængere, som er investeret i virksomhedens succes.
  • Donationsbaseret crowdfunding: Ved donationsbaseret crowdfunding ydes finansiering på grund af goodwill eller et ønske om at støtte en sag eller et projekt. Det kan være en god mulighed for velgørende organisationer eller kreative projekter, der ønsker at rejse midler uden at tilbyde et specifikt produkt eller en tjenesteydelse til gengæld.
  • Debt crowdfunding: Ved crowdfunding med gæld stiller investorerne midler til rådighed til gengæld for et løfte om tilbagebetaling med renter. Dette kan være en effektiv måde for nystartede virksomheder at rejse kapital på, samtidig med at de opbygger en track record for kreditværdighed.
  • Hybrid crowdfunding: Ved hybrid crowdfunding bruge en kombination af ovenstående metoder til at rejse midler.

En mulig raketstart

Crowdfunding kan i bund og grund være afgørende for startups – især startups i den tidlige fase. Starten på vækstrejsen kan blive eksplosiv, hvis det lykkes dem at sælge for den første million af produkter før virksomheden overhovedet er rigtigt lanceret.

Ironisk nok kan en sådan succes også føre til startuppets undergang, før de er kommet i gang; hvis de ikke formår at levere på en alt for vellykket kampagne, der overstiger deres produktionskapacitet, kan det blive fatalt. Søg blot efter “Coolest Cooler”.

Der findes forskellige former for crowdfunding, som kan skræddersyes til at opfylde de specifikke behov for forskellige typer af startups og projekter. Ved at vælge den rigtige type crowdfunding og udvikle en stærk strategi kan startups bruge metoder til at få adgang til ressourcer, de har brug for til at vokse og få succes.


3 danske startups, der har crowdfunded med succes

  • Organic Basics: Var en af de danske pionerer, da de rejste 20.000 dollars til produktion af deres første parti bæredygtigt tøj tilbage i 2014. Startuppen brugte reward-crowdfunding, hvor backers fik en belønning – f.eks. et par sokker – til gengæld for deres tidlige investering. Mærket har brugt Kickstarter flere gange siden.
  • LabFresh: Har brugt reward-crowdfunding på Kickstarter som et strategisk markedsførings- og fundraisingværktøj siden brandets start. Gennem fire vellykkede kampagner, hver gang som lancering af nye produkter, har de indsamlet 830.000 euro fra 10.000 investorer.
  • LuggageHero: Er en af de få danske startups, der har haft succes med at rejse penge gennem equity crowdfunding. To gange har startuppen rejst finansiering på platformen Seedrs med henblik på at udvide til nye markeder. Samlet investering: 2.111.765 euro fra 1.617 investorer.

Artiklen er en del af magasinet “The Guide – A comprehensive overview of the Danish startup ecosystem”, som er udgivet af Heyfunding og TechSavvy.media.

Læs hele magasinet her: