Af Charlotte Bach Thomassen, formand for DGI, og Hans Natorp, formand for DIF.

Dansk sportstech boomer.

Antallet af danske sportstech-virksomheder er vokset støt de seneste år og udvikler sig stærkt i et tæt og givende samarbejde med det danske erhvervsliv og danske idrætsorganisationer.

Det er blandt andet resultatet af en målrettet indsats af DIF Innovation Lab og DGI Impact, der arbejder dedikeret for at hjælpe iværksættere og startups inden for sportsteknologi med at komme ud over rampen med nye ideer.

Tendensen er både glædelig og vigtig. I det globale marked vinder innovative sportstech-løsninger frem i hastig fart, hvilket har skabt en gigantisk sportsindustri med et næsten grænseløst vækstpotentiale.

Ifølge det internationale analysebureau Research and Markets blev det globale marked for sportstech i 2021 trods corona værdisat til knap 18 milliarder US Dollars, og i 2026 forventes værdien at passere 40 milliarder amerikanske dollars. Det er voldsomme tal og udtryk for en udvikling, der kun peger i en retning.

I DIF og DGI ser vi et stort potentiale i, at sportstech kan blive en styrkeposition i Danmark. Vi har en stærk organisering af sporten i Danmark, og vi er et af de mest idrætsaktive lande i verden med en høj foreningsdeltagelse. Samtidig er vi med helt fremme, når det gælder dansk design.

Det er en stærk cocktail, vi både kan og bør omsætte til innovativ teknologi, der giver værdi for den enkelte udøver, for idrætsforeningerne og for virksomhederne bag løsningerne.

En bred vifte af danske tech-virksomheder er allerede hjulpet på vej med sparring, brugertest og adgang til danske idrætsforeninger og det internationale eksportmarked. Vi er opsatte på, at dansk idræt skal være med til at forme fremtidens sportstech løsninger, fordi et stærkt samarbejde er til gavn for både idrætten og erhvervslivet, og fordi det samtidig kan være med til at gøre flere aktive.

Derfor er DIF og DGI naturligvis også på plads ved dette års TechBBQ, hvor der for første gang nogensinde vil være et sportstech område.

Som et tydeligt bevis på, at dansk sportstech for alvor boomer.