I dette forløb får du en grundlæggende forståelse for de større, relevante teknologier og inspiration til hvorledes de kan bruges både strategisk og operationelt samt hvordan de bedst implementeres i din virksomhed.

Målet er, at du kan drive teknologiudviklingen i din funktion og deltage aktivt i diskussionerne om teknologi-strategi og -implementering i din virksomhed.

Det er en udbredt opfattelse, at teknologisk udvikling og øget digitalisering kræver massive investeringer, men kurset vil også give ideer til, hvordan du med relativt få midler kan komme i gang.

Udbytte

⬤ Grundlæggende forståelse for de forskellige teknologier; RPA, AI, VR samt forskellige former for anvendelse af data.

⬤ Inspiration fra forskellige industrier til hvilke teknologier der kan implementeres.

⬤ Inspiration fra forskellige offentlige og private organisationer.

⬤ Indblik i krav til organisation, kultur og kapabiliteter ift. teknologiimplementeringer.

⬤ Inspiration til HR’s rolle og håndtering af digitalisering og teknologiimplementering.

⬤ Simple værktøjer til at identificere egen virksomhed og HR-funktionens teknologiske stadie samt idéer til lavt hængende frugter.

Moderator

Annette Otto har varetaget ledende stillinger indenfor HR, Kommunikation, Marketing, Bæredygtighed og Procesoptimering samt succesfuldt drevet mange strategiske funktioner og initiativer.

Annette har arbejdet med stort set alt indenfor HR-området blandt andet, employer branding, talent management, kulturudvikling, ledelsesudvikling, kompetenceudvikling, teknologiimplementering, transformationer, opkøb, turn-arounds og krisehåndtering. I 2019 modtog Annette Dansk HR’s HR Pris for arbejdet med mental sundhed i Atea.

I dag sidder Annette i en række danske bestyrelser og er ejer af Annette Otto Consulting, hvor hun i samarbejde med bestyrelser og direktioner hjælper med at sikre at organisation, struktur, kultur og medarbejdere understøtter den valgte strategi. Det kan være ifm. større transformationer, ledelsesudvikling, kriser eller opkøb.

Program dag 1

HR som teknologisk sparringspartner

5. oktober 2023

08.45 – 09.00
Check ind

09.00 – 09.30 (30 min)
Velkommen, indhold og forventninger

09.30 – 10.45 (1 t og 15 min)
Teknologi for ikke nørder – hvad betyder forkortelserne og eksempler på anvendelse
Hvad er AI, VR, Blockchain og RPA/Robotic

Eksempler på hvor teknologierne bruges i dag eller kan bruges i fremtiden

10.45 – 11-00 (15 min)
Opsamling og introduktion af teknologi/proces – matrix

11.00 – 11.15 (15 min)
Pause

11.15 – 12.15 (60 min)
Anvendelsen af data og teknologi i rekrutterings- og tiltrækningsprocessen
Hvordan bruger man data og teknologier eller automatisering

Erfaringer

12.15 – 12.30
Refleksion og gruppe dialoger

12.15 – 12.45 (30 min)
Frokost

12.45 – 13.35 (60 min)
Brug af VR i onboarding og træning

13.45 – 14.00
Reflektion og gruppedialoger

14.00 – 14.15
Pause

14.15 – 15.00 (45 min)
Hvordan bruges teknologi i HR hos DTU og hvilken rolle tager HR i hele organisationens teknologiske transformation

15.00 – 15.30
Gruppe dialog: Fra ideer til handling i egen organisation

15.00 – 15.45
Afslutning

Program dag 2

Teknologiforståelse og Teknologi i HR

7. november 2023

8.45-9.00
Check ind

09.00-09.30 (15 min)
Velkommen, indhold og forventninger

09.30-10.30 (60 min)
Teknologi til undgåelse af BIAS inden for feks rekruttering og performance vurdering
Hvad er BIAS

Eksempler på anvendelse af data og teknologi

10.30-10.45 (15 min)
Refleksion og gruppe dialoger

10.45-11.00
Pause

11.00-11.45 (45 min)
Anvendelsen af Data i HR
Hvilke data findes og hvilke er interessante

Fra beskrivende data til forudsigelser om hændelser

11.45-12.00
Refleksion og gruppe dialoger

12.00-12.30 (30 min)
Frokost

12.30-13.15 (45 min)
Hvordan arbejder STG med teknologi og data i HR og hvordan supporteres resten af organisationen.

13.15-13.30 (15 min)
Opsamling og refleksion

13.30-14.30 (60 min)
Anvendelse af teknologi i de administrative processer
Hvilke processer er berørt og hvilke teknologier er anvendt

Hvilke overvejelser er der om fremtidig brug af teknologi og digitalisering
Hvilke nye tiltag er på vej

14.30-14.45
Opsamling og refleksion

14.45-15.30 (45 min)
Fra operationel HR til strategisk sparringspartner
Hvor er vi i dag og hvad skal til for at flytte os

15.30-15.50 (20 min)
Gruppe dialog: Fra ideer til handling i egen organisation

15.50-16.00
Afslutning

Oplægsholdere