Med raketfart skyder Bitcoin-kursen i vejret og cyberpunkernes våde drøm om et finanssystem uden banker synes at være inden for rækkevidde. Men den underliggende blockchain-teknologi er nået ind i de etablerede banker, som planlægger at disrupte sig selv.

Read English version here.

Ført an af Bitcoin har kryptovaluta og blockchain-teknologien siden sin start lovet, at den på sigt vil føre til en decentraliseret finansverden. En verden, hvor meget mindre magt vil ligge hos bankerne, fordi det er muligt at skære mellemmændene ud, når to privatpersoner overfører penge til hinanden. Og krigsråbene er også nået helt ind i bankerne.

Ville Sointu Head of Blockchain and DLT at Nordea

”For et par år siden kunne høre de første krigsråb over hustagene. At en ny teknologi, som kunne skabe finansiel tillid uden mellemmænd, ville komme og disrupte bankerne. Der begyndte vi at kigge på teknologien,” fortæller Ville Sointu, Head of DLT & Blockchain hos Nordea.

Helt konkret indgik Nordea i blockchain-konsortiet R3, som i dag tæller 70 af verdens største finansielle institutioner – blandt andet Bank of America, Goldman Sachs og Deutsche Bank.

Her to år efter er Nordea ikke længere i tvivl: Bankerne kan kopiere Bitcoinens ide, bruge teknologien til at lave sin egen, lukkede blockchain og selv fjerne nogle af mellemmændene i bankforretningen så den bliver mere effektiv.

Banker kan også fjerne mellemmænd

Konsortiet har først og fremmest givet Nordea kompetencer og forståelse for, hvad blockchain-teknologien kan og ikke kan gøre for banken.

”Vi har indtil videre fokuseret på research og prototyper. Men nu er rigtige, håndgribelige projekter også på vej. De seneste fire måneder har jeg prøvet at fokusere aktiviteterne, og vi vil forhåbentlig se resultater omkring delte, synkorniserede data og blockchain næste år,” siger Ville Sointu, der satte sig i stillingen som Head of DLT & Blockchain i juni i år.

Han vil endnu ikke løfte sløret for hvilke løsninger, der bliver tale om. Men han mener, at der er potentiale til at gøre den eksisterende infrastruktur imellem bankerne mere direkte.

“På langt sigt er der et stort potentiale, men når de første produkter kører næste år, bliver der ikke tale om en revolution, men om det første lille skridt. Banker kan også komme til at lave forretning med hinanden uden brug af mellemmænd. Allerede på kort og mellemlang sigt er der et potentiale i at bruge kryptovaluta til at overføre værdier imellem banker,” vurderer Ville Sointu.

Nye produktmuligheder til kunderne

De nye teknologier kommer dog ikke kun til at påvirke forholdet imellem bankerne.

”Forbrugerne kommer også til at få nye, interessante produkter baseret på teknologierne. Men når de bruger produkterne, skal de ikke gå op i, om vi leverer det gennem blockchain eller ej, de skal bare opleve fordelene, som teknologierne giver,” siger Ville Sointu.

Samtidig giver de nye teknologier, hvor der ikke er en mellemmand til at påtage sig et ansvar, nogle helt nye overvejelser, som bankerne skal tage stilling til.

”Vi skal være påpasselige med at putte værdier (penge, værdipapirer o.l. red.) på blockchain i rigtige produkter. Især når det kommer til decentraliserede teknologier.”

”Mister vi tilliden, eksisterer vi ikke længere”

For bankerne er der nemlig et stort paradoks i blockchain-teknologien: De ved, at den virker, men der mangler regulatoriske rammer for den nye teknologi.

”Blockchain giver væsentlige muligheder for det finansielle system. Men hvis du gerne vil erstatte mellemmænd med teknologi i en ny type transaktioner baseret på blockchain, skal lovgivningen ændres. Hvem er ansvarlig for hvad, når der laves en transaktion og hvad gør vi, hvis noget går galt?,” spørger Ville Sointu.

Helt grundlæggende mener han, at den eksisterende lovgivning skal ændres, før Nordea kan gå ind i kryptoverdenen for fuld kraft.

“Vi følger lovgivningen, så vi må vente og se, hvordan lovgivningen modnes i det her marked. Men når fremtidens offentlige blockchains overkommer både skaleringsudfordringer og lovgivning, vil vi selvfølgelig være der som et tillidsanker for kunderne,” siger Ville Sointu.

Indtil da må kunder, kryptofans og fintech-startups dog regne med, at bankerne bevæger sig forsigtigt i den nye teknologi.

”Vi kan faktisk stilles til ansvar. Det er ikke okay, hvis vi mister vores kunders penge. Vi er en stor spiller i bankinfrastrukturen, og hvis vi laver problemer, giver det store problemer for hele infrastrukturen. Derfor holder vi lidt igen. Tillid er alt vi har og hvis kunderne mister tilliden, så eksisterer vi ikke længere,” siger Ville Sointu.