Elever med dårlige skoleoplevelser i rygsækken og faglige udfordringer på erhvervsuddannelserne kan motiveres af entreprenørskabsundervisning, viser ny forskning.

De seneste år har entreprenørskabsundervisning og iværksætternes metoder sneget sig ind i uddannelsessektoren. Og den slags anderledes undervisning, hvor der er både er plads til at eleverne skaber processen og det at fejle er en del af opgaven, har en positiv effekt på fagligt udfordrede elever. Det viser ny forskning fra Fonden for Entreprenørskab.

“Vi kan tydeligt se, at entreprenørskabsundervisning fungerer rigtig godt for elever med lave karakterer, og det er rigtig interessant. De bliver mere engagerede omkring skolen, mere motiverede i deres skolearbejde, og de får større selvtillid, når det kommer til kreativitet og det at håndtere usikkerhed, når der har været fokus på entreprenørskab i undervisningen”, siger Kåre Moberg, ph.d. og seniorforsker ved Fonden for Entreprenørskab.

Forskningen viser blandt andet, at eleverne bliver mere engagerede, når man gør op med den traditionelle rollefordeling mellem lærer og elever og giver plads til mere elevstyrede forløb. Ved at bruge entreprenørskabsundervisning åbner lærerne op for, at eleverne får medindflydelse på både indhold, tidsforbrug, slutproduktet og evalueringsform.

Det gør eleverne mere engagerede, så de deltager mere i undervisningen. Eleverne tager medansvar for deres læring, og de føler et ejerskab over processen.

Entreprenørskab virker ude i virkeligheden

Serieiværksætteren Martin Thorborg, har tidligere været ude at fortælle, at han droppede ud af gymnasiet, fordi det var bragende kedelig – og at han første fandt kaldet, da han blev iværksætter.

Den nye forskning peger da også samstemmende på, at den entreprenørielle tilgang til undervisning er motiverende for de fagligt udfordrede elever, og derfor kan entreprenørskab måske være en metode til at fastholde elever på erhvervsuddannelserne.

“Det er interessant, at elever med særlige udfordringer fremhæver undersøgende undervisningsformer med feedback og spørgsmål fra læreren, eleveksperimenter og samarbejde med kammerater om virkelige problemstillinger, som motiverende og engagerende. Og så er det interessant, at eleverne oplever den entreprenante undervisningsform positivt anderledes end den undervisning, som de normalt har erfaring med”, siger Dorrit Sørensen, lektor på Professionshøjskolen Metropol.

Ny efteruddannelse

Undersøgelsen er lavet i forbindelse med, at Fonden for Entreprenørskab sammen med Professionshøjskolen Metropol og VIA University College har udviklet en ny efteruddannelse i entreprenørskab for erhvervsuddannelseslærere.

73 lærere har i 2016 gennemført efteruddannelsen, som hedder Fagligt Entreprenørskab, og under det første år er efteruddannelsen blevet fulgt af to forskerhold.

Resultaterne har tilsynelandende været positive, for efteruddannelsen Fagligt Entreprenørskab er nu blevet en del af den Erhvervspædagogiske Diplomuddannelse fra efteråret 2017. Målet er at efteruddanne 500 lærere inden 2020.

 

FAKTA: Entreprenørskabsundervisning:

Entreprenørskab i undervisningen sætter fokus på at udvikle elevers evne til at være foretagsomme – både fagligt og personligt – og dermed kompetencen til at kunne iværksætte forandrende handlinger, som har værdi for både eleverne selv og andre. De skal lære at tænke nyt, se muligheder og omsætte ideer til konkret værdi, for eksempel for faget, virksomheden, branchen og samfundet.