Antallet af CVR-registreringer er faldet tydeligt i første halvår af 2017 sammenlignet med samme periode de sidste tre år. Det viser nye tal fra Iværksætterindblikket.

CVR-registreringer kan være en indikator for, hvordan det går med nystartede virksomheder i Danmark. Det dækker over flere ting, men bemærkelsesværdigt er det, at der i første og andet kvartal af 2017 er sket et fald i antallet af CVR-registreringer, hvis man sammenligner med de seneste år.

Det mener Fonden for Entreprenørskab efter nye tal fra Iværksætterindblikket har påvist, at vi skal helt tilbage til 2013 for at finde et tilsvarende lavt antal.

“Den her udvikling er påfaldende og kan være en indikator på, at vi kommer til at opleve færre nystartede virksomheder i 2017 end de foregående år. Når man ser et markant dyk i CVR-tallene, er der i hvert fald grund til at være opmærksom. Det er svært endnu at sige, hvad faldet skyldes, men der er ingen tvivl om, at det aktualiserer de politiske tiltag, der er ved at blive taget for at styrke den danske iværksætterkultur,” siger Christian Vintergaard, administrerende direktør i Fonden for Entreprenørskab, som udgiver Iværksætterindblikket.

Blot en indikator for iværksætteriet

CVR-registreringer er ikke det samme som antallet af nystartede virksomheder, men ser man på statistikken over flere år, følger antallet af nystartede virksomheder omtrent den samme udviklingskurve som CVR-registreringer.

Ofte ser man et stigende antalt CVR-registreringer i første kvartal efterfulgt af et fald i andet kvartal med et nogenlunde stabilt andet halvår.

Sammenligner man første halvdel af 2017 med samme periode året før, har der været et fald på ti procent i antallet af CVR-registreringer. Og ser man på andet kvartal, er der sket et fald på 14 procent i forhold til det tilsvarende kvartal i 2016.

Faldet er størst i Hovedstaden, mens det er mindst i Region Nordjylland.

De unge er et lyspunkt

Ser man så på opgørelsens alderssgementer, er faldet mindst blandt unge iværksættere under 25 år. Mens det for dette segment er faldet ni procent, er det hos de andre aldersgrupper faldet op til 16 procent.

“Det er interessant, at de unge er med til at holde tallene oppe. Her er faldet mindre end ved de andre aldersgrupper, og det er lyspunktet i de her tal. Hvis tendensen fortsætter, kan vi håbe på, at de unge iværksættere kan være med til at sikre en blomstrende iværksætterkultur,” siger Christian Vintergaard.

Konkurser på højeste niveau siden 2010

Iværksætterindblikket, som trækker tal fra Erhvervsstyrelsen, har også opgjort antallet af konkurser. I 2016 var den gennemsnitlige levetid for konkursramte virksomheder 7,3 år. Og i 2016 var antallet konkuser på det højeste niveau siden 2010. Mange konkurser skyldes nulvækstvirksomheder, som hverken har ansatte eller omsætning for over én million kroner, og ser man på virksomhedernes levetid, har de 3-5 årige virksomheder stået for flest konkurser i perioden 2010-2016.

Dog fremgår det også, at knap 50 procent af de nyoprettede danske virksomheder i 2009 stadig var aktive i 2014. Ser man på hvor stor en del antallet af nye virksomheder udgør af alle aktive virksomheder i undersøgelsens medtagne europæiske lande har Danmark den tredjehøjeste andel på 11,1 procent lige over Holland, men under Polen og Storbritannien.

Danmark scorer højt på vækst

Når det kommer til vækst ligger Danmark i top efterfulgt af Schweiz, Storbritannien og Sverige. Vækst er målt på en række karakteristika som har stor betydning for vækstpotentialet for iværksættere og startups, som mulighederne for startup, teknologisk tilpasning, humankapital og konkurrence.

Dog falder Danmark lidt, når man ser på de eksterne faktorer, som produktudvikling, teknologisk udvikling, højvækst virksomheder, globaliseringgrad og finansieringsmuligheder. Med et indeks på 66 ligger Danmark placeret over middel bag lande som Finland, Belgien, Frankrig, Tyskland, Irland, Sverige og Schweiz, men dog over Storbritannien.

Men trods de nogle gange svære kår er danskernes holdning til iværksætteri stadig god. Med et indeks på 72 er Danmark kun overgået af Finland, Holland og Sverige, når det kommer til befolkningens holdning til iværksætteri.

Se alle grafer og uddybende begrebsforklaringer her.