Danske Climaider vil gennem beregning af klimaaftryk, CO2-kompensation og klimavenlige brugerudfordringer gøre det nemt for både erhvervslivet og private at tage klimahandling. »Man kan som forbruger godt vaske med kastanjer eller spise vegetarlasagne én gang om ugen, men hvis pensionen er investeret i fossile brændstoffer, er vi lige vidt,« siger folkene bag.

17-19 ton. Så meget CO2 udleder hver dansker gennemsnitligt om året ifølge Danmarks Grønne Tænketank Concito og alene vores flyrejser står for 1 ton i sig selv. Og de konklusioner kan for mange virke forstemmende. For pilen peger kun én retning, og det er svært ikke at sænke skuldrene, synke lidt længere ned i flysædet og skutte sig i mødet med de hårde tal, som de står der sort på hvidt.

Men måske er der råd for den dårlige samvittighed.

Iværksætterne Oliver Whimster Martinsen og Oskar Dahl Hansen står bag klimastartupet Climaider; en tjeneste der beregner det personlige klimaaftryk gennem en række informationer omkring bolig, kost, transport, forbrug og flyrejser. Dertil hører både et månedligt kompensationsmedlemskab med CO2-reducerende projekter og udfordringer, brugerne kan tilmelde sig, som for eksempel at spise kødfrit en måned, at flyve x-antal gange mindre om året eller at skifte til en grønnere energileverandør.

”Vi vil gerne være klimaets svar på Duolingo. Gennem vores app kan man få indsigt i sit CO2-aftryk og støtte projekter, der udligner det. I stedet for, at 50.000 mennesker googler det samme, gør vi det for dem og finder de mest effektive måder, man kan mindske sit klimaaftryk.” Vi adskiller os fra andre lignende tjenester ved at være meget pragmatiske. Vi skubber ikke hver dag skubber til dig for at bliver veganer.”

”I stedet siger vi: Lad os starte med alle de lavt hængende frugter, som ligger i krydsfeltet mellem lav indsats og høj effekt – for eksempel at hjælpe med at skifte til et grønnere pensionsselskab. Man kan som forbruger godt vaske med kastanjer eller spise vegetarlasagne én gang om ugen, men hvis pensionen er investeret i fossile brændstoffer, er vi lige vidt. Vi lægger ud med det, der batter mest. Ting, der er nemme at få gjort, men som gør en stor forskel for klimaet,” fortæller Oskar Dahl Hansen, stifter af og partner i virksomheden.

Seneste skud på forretningsstammen er en service rettet mod virksomheder, der gennem Climaider kan få et komplet overblik over CO2-udledningen. Selvom startupet indledningsvist fokuserede på helt almindelige brugere, står tiltaget nu for 50 procent af den samlede forretning.

”Erhvervslivet er blevet en voksende del af vores forretningsgrundlag. Da vi gik i markedet, kunne man som virksomhed kun gøre to ting: Betale en hulens masse penge til en konsulent eller gøre ingenting, fordi området var for komplekst. Egentlig har virksomhederne præcis samme udfordring som mange private brugere har.”

”Vi har en ambition om at fjerne bæredygtighedens blakkede ry og nedbryde nogle af de barrierer, der holder folk fra at handle. At gøre klimavalgene håndgribelige og få dem ind i hverdagen hos så mange mennesker som muligt,” siger iværksætteren.

Idéen opstod gennem sabbatåret i Sydamerika

”Det var egentlig ikke en forretningsidé til at starte med. Det var et behov,” fortæller Oskar Dahl Hansen om idéen bag startupet.

Oskar og medstifteren Oliver Martinsen fik idéen til Climaider, da de for et par år siden holdt sabbatår på et permakulturlandbrug i Sydamerika, hvor fødevarer bliver dyrket efter en lang række bæredygtige principper.

Fra venstre Victor Bergholt Oskar Dahl Hansen stifter og Oliver Whimster Martinsen stifter

”Vi blev inspireret af, at man kunne kompensere for det, man gør. At vi med støtte til de rette projekter kunne råde bod på det fly, vi eksempelvis havde taget på turen. I mange udviklingslande rækker pengene længere og man kan virkelig gøre en stor forskel med meget lidt,” fortæller Dahl Hansen.

Iværksætterparret indså, at man kunne gøre meget med støtte til de rette projekter. Alligevel Oliver begyndte at læse på KEA, hvor han mødte Victor Bergholt, der senere sluttede sig til virksomheden, mens Oskar dykkede ned i sociologi-studiet. Men det varede ikke ret lang tid, før Ren Sti, som startupet hed dengang, fik første prioritet.

”Da vi kom hjem fra opholdet, satte vi os på biblioteket og læste op på emnet. Vi tænkte, at det bare være en hobbyvirksomhed. Vores eget lille studiejob et par dage om ugen. Men ret hurtigt nåede vi til et punkt, hvor vi var nødt til at lægge fuldtid. Og så droppede vi begge ud kort tid efter hinanden. Vi ville have det her op at stå,” mindes Oskar Dahl Hansen om opstartsfasen.

Kompensationsdilemmaet

Climaider sejler med sin forretningsmodel i farvande, hvor der nemt opstår diskussioner om effekt, troværdighed og greenwashing. Samme problematik har fået forskere fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet til at dementere, at man kan ’råde bod’ på brugen af fossile brændstoffer ved at plante flere CO2-sugende træer. Sådan kan regnestykket ikke gøres op, mener de.

Senest er der opstået polemik, efter Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet bedt om at revurdere, om Arla reelt ifølge dansk lovgivning må kalde deres mælk ’CO2-neutral’ på baggrund af kompensation via klimakreditter.

At det er et sprængfarligt område, ved folkene bag Climaider dog godt. Derfor gør de meget for, at være så troværdige og transparente som muligt. På hjemmesiden kan man få at vide, hvad de forskellige medarbejdere får i løn, hvilke projekter støtten går til og hvor stor en del af donationerne, der går til administration og markedsføring. Derudover bruger virksomheden kun projekter, der er certificeret af enten Gold Standard eller Verified Carbon Standard, som er nogle af de sværeste certificeringer at opnå.

”Fordi Stein Bagger har snydt med IT factory, betyder det ikke, at hele finansverdenen er korrupt. Kompensation er et ungt marked, der har lidt under en mangel på regulativer. Det er bare ikke en god grund til ikke at bruge dem. Som med så meget andet skal man tænke sig om og undersøge de initiativer og projekter, man støtter,” mener Oskar Dahl Hansen.

Selvom Climaider-stifteren anerkender, at der er for meget uklarhed om den reelle effekt af mange klimaprojekter, må det aldrig føre til handlingslammelse hos brugerne, mener han.

”Der er rigtig meget støj i mediebilledet om, hvad der er bedst at gøre klimamæssigt. Store diskussioner om, hvad der er rigtigt og hvad der er helt, helt forkert. Og det bliver lidt skingert nogle gange. Som om CO2-reducerence projekter står i kontrast til det at leve mere klimavenligt generelt. Men det gør det ikke. Vi kommer længst ved at benytte os af alle de værktøjer, vi har til rådighed,” siger Dahl Hansen.

En digital løsning på et verdensomspændende problem

Siden starten i 2018 er det gået hurtigt for københavnervirksomheden, der til daglig holder til på Nørrebro. Med en estimeret omsætning på mellem 2.5 og 3 millioner kroner og 8 ansatte er der vind i sejlene. Men fokus må ikke af den grund afvige fra kerneopgaven.

”På den her rejse skal vi forsøge at holde balancen. Lige nu henvender vi os til den brede befolkning, og skal vi blive ved med det, skal vi skal passe på med at blive for tekniske. Vi må aldrig gå så langt ned i detaljen, at vi bliver fremmedgørende for den almene bruger. For så er det netop, at folk bliver handlingslammede,” fortæller partneren i virksomheden om strategien.

Climaider-appen har i dag cirka 35.000 brugere, omkring 70 virksomhedskunder og seks affilierede partnere. Og selv efter at have rejst cirka 3 millioner kroner over to investeringsrunder hos blandt andet Danban-investornetværket og en låneaftale med Vækstfonden, rækker ambitionerne stadig til mere, fortæller iværksætteren.

”Der er ingen tvivl om, at vi skal ud og rejse nogle flere penge. Vi løser jo et problem, der er verdensomspændende, og når vi er så digitalt et produkt og på den måde er relevante på tværs af landegrænser, så skal vi ud at prøve. Som det mindste”

Første stop bliver de lande, som kulturelt set ligner os i Danmark. Her vil det være mere gnidningsfrit at appellere samme klimabevidsthed, man også finder hos danskerne.

”Drømmen er selvfølgelig, at vi skal være den førende – i hvert fald europæiske – klimaformidler og klimaløsning til privatpersoner. Men det er et ekstremt svært område. Vi ved, at konkurrencen er hård og rejsen lang, men vi synes selv, vi har en god opskrift på, hvordan det kommercielle skal hænge sammen med den grønne mission,” siger Oskar Dahl Hansen om fremtiden.