Med mikrosurvey-undersøgelser gør danske StudentPulse det nemmere at gribe de studerende, der mistrives, inden de dropper ud af uddannelse. Den løsning håber folkene bag i fremtiden at kunne skalere ud til hele verden.

Karriere. Venner. Likes på Instagram. Unge oplever i disse år et stigende pres for at præstere. At være perfekte i alle henseender. I sådan en grad, at flere og flere går rundt og har det dårligt.

Det viser flere studier, herunder et forskningsprojekt fra Center for Ungdomsforskning på Aalborg Universitet, hvor mere end 2.000 unge mellem 16 og 25 år har givet indblik i deres trivsel. Her oplever næsten halvdelen af de adspurgte, at de ikke trives og rapporterer i de værste tilfælde om angst, depression og stress.

Det vil det aalborgensiske startup StudentPulse (stiftet i 2021) gerne være med til at løse. Den danske virksomhed står bag en SaaS-platform, der digitalt og effektivt måler trivslen hos elever og studerende på efterskoler, gymnasier, erhvervsskoler og videregående uddannelsesinstitutioner.

”Vi har bygget et stykke software, hvor de unge mennesker tjekker ind et par gange om måneden og svarer på en række spørgsmål omkring, hvordan det går. På den måde bliver vi mellemlaget mellem de studerende og institutionen,” forklarer Gorm Eriksen, CEO i StudentPulse.

De studerende bliver mindet om at checke ind via en SMS, QR-kode eller link og baseret på svarene tilbyder platformen gennem kunstig intelligens automatisk ressourcer, der passer til.

”Hvis en elev måske har brug for at snakke med nogen, får studievejlederen det automatisk at vide”

”Hvis en elev måske har brug for at snakke med nogen, får studievejlederen det automatisk at vide med henblik på at lave en aftale. Andre har måske behov for hjælp til at lave et godt CV og der henviser softwaren til konkrete ressourcer,” fortsætter han.

Vil knække frafalds-kurven

StudentPulse opstået som den klassiske ’det kan vi gøre bedre’-historie. I stedet er startuppet stiftet som et datterselskab til konsulent- og datavirksomheden CompanYoung, der hjælper virksomheder, uddannelsesinstitutioner og brancheorganisationer med at tiltrække og fastholde unge mennesker.

Rune Sønderby (medstifter og direktør for produkt og customer succes) og CompanYoung (Kevin Rebsdorf og Daniel Birkholm) startede StudentPulse i 2021 med henblik på at knække den kurve, de gennem flere år havde observeret som rådgivere og gennem den store mænge data, de efterhånden havde indsamlet.

“Med platformen giver vi et realtidsbillede af, hvordan de studerende og eleverne har det”

”Rune, Kevin og Daniel kunne se den her stigende mistrivsel; at mange unge mennesker frafalder uddannelserne og at mange af de rekrutterede fik dårlige oplevelser. Med platformen giver vi et realtidsbillede af, hvordan de studerende og eleverne har det. Og hvor man som institution skal sætte ind – både kortsigtet og langsigtet,” fortæller direktøren.

Mistrivslen blandt unge er efterhånden blevet en større samfundsudfordring. I dag ender cirka 20 procent af alle erhvervsuddannelsesforløb med frafald, hvor den studerende helt stopper i uddannelsessystemet. I 2021 var det medvirkende til, at 76.600 15-29-årige stod uden for både uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet.

Derfor har folkene bag StudentPulse designet platformen så digitalt og lettilgængeligt som muligt og med brugerens egne svar i centrum. Det er både sket for at overholde moderne GDPR-lovgivning, men også for at imødekomme den yngre generation, som måske finder sig bedre til rette i digitale omgivelser, forklarer Gorm Eriksen.

”StudentPulse er lavet med selvrefleksion og tilvalg som omdrejningspunkter. Ved at gøre det digitalt tilgængeligt får vi fat i mange andre, end institutionerne selv gør. Det betyder, at op imod 20 procent flere af de unge mennesker siger ja tak til at tale med nogen. Og for hver 10. der beder om en samtale, har institutionen held med at fastholde 1-2 i uddannelsen.”

Ingen nem international vej

Siden grundlæggelse i 2021 er det hurtigt gået fremad for det danske startup. Efter en indledende investeringsrunde, hvor blandt andre både CompanYoung, Gorm Eriksen indskød i alt et par millioner, har StudentPulse i dag i alt 50 institutioner som kunder. Ti af dem befinder sig i udlandet – primært Norge og England.

Selvom drømmen på sigt er at skalere løsningen på tværs af Europa og måske endda også USA, skal den danske virksomhed stadig skrue på knapperne for at finde den helt rigtige opskrift, fortæller Gorm Eriksen.

“Det kræver, at man tænker sig grundigt om, inden man går ind i et nyt land”

”Det er ikke nogen nem vej gennem internationalt farvand. Der er stor forskel på regulering, hvordan institutionerne er finansieret, hvilke eksisterende løsninger de arbejder med og hvordan hele studiekulturen er bygget op. Det kræver, at man tænker sig grundigt om, inden man går ind i et nyt land.”

Ambitionen for 2023 er foreløbigt at øge antallet af kunder med cirka 50 procent og at hægte sig bedre fast i blandt andet Norge og England. Men en ny investeringsrunde er først noget man kigger på, når det er blevet en bæredygtig forretning.

”Vi forestiller os, at vi ikke skal ud i nogen fundingrunde pt. Ambitionen er lige nu at blive cash-positive og så tage den derfra. Men det kunne sagtens blive relevant, når vi når frem til den rette grad af skalerbarhed,” siger Eriksen.

Gorm Eriksen og holdet bag StudentPulse på bootcamp weekend i sommerhus

Synonym med tilfredse studerende

Ifølge tal fra Eurostat, EU’s statistiske kontor, har ca. 21% af de unge i alderen 15-24 år i EU-landene i 2020 oplevet mindst en form for psykiske problemer som angst eller depression i løbet af de seneste 12 måneder.

Potentialet i udlandet lader til at være der. Derfor mener Gorm Eriksen også, at det på sigt må være ambitionen.

”Alle i virksomheden har lidt et internationalt eventyr gemt i maven”

”Alle i virksomheden har lidt et internationalt eventyr gemt i maven, det er der ingen tvivl om,” forklarer han og fortsætter:

”Vi drømmer om dagligt at gøre en forskel for hundredetusinder af mennesker. At vi er synonyme med at gøre en forskel i hele verden. Så vi sikrer, at de her unge mennesker får den rigtige hjælp og den rigtige støtte til at lykkes.”